Obchodní podmínky
V případě, že aktuálně nabízíme zákazníkům dopravu zdarma, pak je myšlena doprava českou poštou a to dokonce i včetně dobírky. Zákazník v této akční nabídce „doprava zdarma“ hradí pouze zboží. Internetový obchod si vyhrazuje právo kdykoliv tuto akci zrušit bez udání důvodu a to i v případě, že zákazník již má objednávku vytvořenou. Internetový obchod může po zákazníkovi požadovat doplacení dopravy (dobírky) nebo dojde ke zrušení objednávky. Důvodem je penalizace zákazníků, kteří se budou snažit dopravy zdarma zneužít a několika násobně vytvoří objednávku, na kterou bude muset internetový obchod doplácet. Konkrétně se jedná o objednávku za cenu nižší než 200,- včetně DPH, kterou zákazník provede 2 krát po sobě. V tomto případě může obchod požadovat doplacení dopravy nebo žádat zrušení objednávky. Tímto opatřením chráníme pouze naše věrné a poctivé zákazníky. Pokud objednáte za větší sumu na projekt a na něco prostě zapomenete, klidně si doobjednejte chybějící komponentu za 30,-, rádi to pro Vás uděláme. Za nepoctivé zákazníky považujeme ty, kteří vytvoří několik po sobě jdoucích objednávek v hodnotě například 35Kč, 12Kč a 7Kč. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný nákup s dopravou zdarma.

 

Kupující a prodávající uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (produkty) nabízené prodávajícím v sortimentu a v množství objednaném kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím. E-shop se zavazuje dodat produkt, který si zákazník v rámci online nákupu objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Prodávající objednávku potvrdí kupujícímu.Zboží bude odesláno na adresu uvedenou kupujícím.

Faktura za zboží slouží zároveň jako záruční list.

Způsob platby

  1. Dobírka při převzetí - platí pro všechny způsoby dopravy
  2. Předem převodem na účet - vygenerujeme a zašleme Vám na mail údaje na jejichž základě provede zákazník platbu
  3. Hotově při převzetí - pouze při odběru zboží na prodejně v Ostravě
  4. Na fakturu - vybraným zákazníkům umožňujeme platbu na fakturu
  5. Platební kartou - VISA, MasterCard

 

Slovenská republika

Na Slovenskou republiku účtujeme „Poštovné a balné“ ve výši 170,-Kč včetně DPH, větší balíky dle tarifu České pošty.

Na Slovensko odesíláme zboží pouze na dobírku.

Faktura je vystavena v Kč.

Přepravce při předávání zásilky přepočítá částku Kč dle aktuálního kurzu na měnu EUR.

Zákazník při převzetí zásilky zaplatí částku v hotovosti v měně EUR.


Odstoupení od smlouvy. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz"

V souladu s platnými právními předpisy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do čtrnácti dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

 

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu prodejce) s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ................... č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši ............... Kč na účet číslo: .........................., nebo na adresu ..................." Datum a podpis.

Jiný způsob vrácení uhrazené částky není možný.

b) Zboží doručit na níže uvedenou adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Bc. Lukáš Satin - NANOTRIK.cz, Nádražní 29, Ostrava, 702 00

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, příbalového letáku atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který zabrání poškození výrobku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučuje se zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peněžní částku sníženou o náklady na distribuci zásilky nejlépe převodem na účet kupujícího (bude-li prodávajícímu oznámen), a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Příslušnou finanční částku lze vyplatit v hotovosti při osobním předání zboží.

d) V případě, že kupující nesplní podmínky uvedené shora, nedojde k právoplatnému odstoupení od smlouvy. Doručené zboží bude vráceno na náklady kupujícího. Prodávající je pak oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Prodávající má právo snížit cenu o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

Záruka. Záruční podmínky jsou určeny obecně závaznými právními předpisy. V případě reklamace zboží nás kontaktuje pro další informace.

Ochrana informací. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy dodání pro přepravu zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu do databáze.

Omezení odpovědnosti. Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty dat, ublížení na zdraví nebo jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy, i pokud by byl prodávající informován o možnosti způsobení těchto škod.

Závěrečná ustanovení. Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.

 

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení zákazník může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

 

Při reklamaci možnost slevy z kupní ceny

U reklamací prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z toho možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.